Tüp Bebek Sözlüğü


FSH (Follicle Stimulating Hormone) kadında follikülün olgunlaşmasını ve erkekte spermatogenezi sağlayan, hipofiz tarafından salgılanan hormon

Gamet Erkek ve dişi üreme hücreleridir. Bunlar yumurta ve spermdir.

HCG (Human Chorionic Gonadotropin), gebeliğin teşhisinde kullanılan, embriyo tarafından salgılanan hormon.

Hemofili Bir tür kanama bozukluğu. Kanamanın durmaması ile ilgili bir hastalık

Hiperstimülasyon Yumurtalıkların uyarılması sırasında alınan hormonlar yüzünden, yumurtalıkların aşırı tepkisi.Bu durumda yumurtalıklar büyür, kistler oluşur.

Hipofiz İç salgı bezlerinin çoğunu kontrol eden, beynin hemen altında bulunan salgı bezi

Histerosalpingografi Rahmin ve tüplerin radyolojik olarak incelenmesiyle, iç yapıları hakkında bilgi edinilmesi

HMG (Human Menopausal Gonadotrpin), yumurtalıkları uyarmak için kullanılan, FSH ve LH hormonlarını içeren ilaç

ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection), bir spermin yumurtanın içine enjekte edilmesi. Mikroenjeksiyon olarak da adlandırılır.

İmplantasyon Embriyonun rahmin içindeki endometrium hücrelerine, yuvalanıp gebeliğin başlaması

İnfertil Belirli bir zaman içinde çocuğu olmayan insan

İnfertilite Çiftlerin bir yıllık düzenli ve korunma olmaksızın cinsel birliktelikleri sonucu gebelik oluşmamasıdır.

İnkübatör İçinde embriyo kültürünün yapıldığı, sıcaklığı vücut ısısı gibi olan ve karbondioksit verilen özel bir kabin

İnseminasyon Spermin rahim içine aşılanması ya da döllemeyi oluşturmak için spermin yumurtaların yanına konulması

IVF (İn Vitro Fertilizasyon), vücut dışı döllenme.

Jinekolog Kadın hastalıkları doktoru

Kateter Sperm ve embriyoyu yerleştirmeye yarayan plastik, ince bir boru

Konsepsiyon Erkek sperminin, dişi yumurtasını döllemesi sonucu yeni bir hayat oluşumudur.

Kordosentez Tahlil amacı ile, anne karnında fetusun göbek kordonundan bir parça alınması

Korpus luteum Ovülasyondan sonra kalan follikülün, değişerek meydana getirdiği doku

Kromozom Her hücrenin çekirdeğinde bulunan, genetik geçişi sağlayan genetik şifreler. İnsanda, 46 kromozom vardır.

Kryoprezervasyon Embriyoyu dondurarak depolamak için kullanılan bir yöntemdir.

Kültür ortamı Laboratuvarda, embriyonun büyümesini sağlayan sıvı

Laparoskopi Karın içinin görülmesini sağlayan cerrahi yöntem

LH (Luteinizing Hormone) ovülasyonun olmasını sağlayan, hipofiz tarafından salgılanan hormon

Mastürbasyon Elle, spermin boşalmasını sağlamak

Menapoz Adetten kesilme

Mikromanipülasyon Spermin yumurtanın içine konulması için kullanılan metodlar.Mikroinjeksiyon bu tekniklerin en yaygın olanıdır.

Mikroinjeksiyon Spermin yumurtanın içine enjekte edilmesi

Moleküler biyoloji Hücrelerin içindeki yapıları araştıran bilim dalı

Morfoloji Sperm biçiminin, boyutlarının belirlenmesidir.

Oligospermi Erkek ejekülatında, spermin normalden düşük sayıda olmasıdır.

Oosit Yumurta, kadın eşey hücresi

Oosit toplanması Ovaryum folliküllerinden, yumurtaların toplanmasıdır. İğne ile follikülün içine girilir, buradaki sıvı ve yumurta iğne ile aspire edilerek, dışarı alınır.

Over Kadın Yumurtalığı

Ovülasyon Yumurtlama, yumurtalık yüzeyinde olgunlaşmış yumurtaların serbest kalmasıdır.

Östradiol Follikül ve korpus luteum tarafından salgılanan kadın hormonu

Östrojen Esas olarak yumurtalıklarda üretilir. Puberte başlangıcından menapoza kadar üretim sürer. Sekonder seks karakterinin gelişiminde de sorumludur.

PGD Preimplantasyon genetik tanı tekniği

PESA Perkütan sperm aspirasyonu

Pipet İnce cam yada plastik boru

Polikistik over hastalığı Yumurtalıklarda küçük, çok sayıda kist oluşması

Polispermi Yumurtanın, birden fazla sperm tarafından döllenmesi

Post koital test Cinsel ilişkiden sonra rahim ağzı sıvısının ve buraya dökülen spermin incelenmesi

Progesteron Korpus luteum tarafından salgılanan hormon

Pronukleus İçinde 23 kromozom bulunan çekirdekler. Bir tanesi dişi, öteki de erkek kromozomları içerir.

Semen Orgazm sırasında ejekülatı oluşturan sperm ve sıvının tümüne verilen isimdir.

Semen Analizi Taze spermin mikroskop altında mililitredeki sayısının, şeklinin ve hareket yeteneğinin belirlenmesidir.

Serum Kan pıhtılaşmasından sonra ayrılan sıvı

Serviks Rahim ağzı, uterusun alt bölgesindeki bu alan vajinanın içine çıkıntı yapar ve doğum esnasında bebeğin geçişi için genişler.

Siklus Adetin birinci gününden başlayıp gelecek adet tarihine kadar geçen zaman. İnsanda yaklaşık 28 gün sürer.

Sperm Erkek eşey hücreleri

Sperm bankası Sağlıklı spermlerin, sıvı azotun içinde dondurularak saklandığı yer

Sperm kanalları Spermin geçişini sağlayan, testisten başlayıp penisin ucuna kadar giden kanallar

Spermatogenez Sperm oluşumu

Steril Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacak insan

TESA Testiküler sperm aspirasyonu

TESE Testiküler sperm ekstraksiyonu

Teratozoospermia Morfolojisi bozuk spermlerin çokluğunu ifade eder

Testis Erkek üreme organlarındandır ve iki tanedir. Bir torbada bulunur ve erkek üreme hormonu testesteron ve üreme hücresi olan spermi üretir.

Testesteron Erkek üreme hormonudur.

Tüp Bebek Embriyonun, vücut dışında gelişmesini sağlayan üremeye yardımcı teknolojilerden bir tanesi

Ultrason Ses dalgaları yardımıyla, iç organların incelenmesi

Uterus Rahim, kas yapısında bir üreme organıdır ve embriyonun gelişmesi için onu korur ve beslenmesini sağlar.

Ürolog Bevliyeci, idrar yolları ve erkek genital hastalıkları uzmanı

ÜYTEM Üremeye Yardımcı Teknoloji Merkezleri

Varikosel Testis damarlarında genişlemelerin olması

Viabilite Spermin canlı olup olmadığının belirlenmesi.

Viskozite Yoğunluk

Yumurtalıkların uyarılamsı Hastaya birden fazla yumurta oluşması için GnRH analogları, hMG ve hCG gibi ilaçların verilmesi

Zigot Embriyonun erken gelişimdeki halidir.

Zona pelusida Yumurtanın dışını kaplayan zar, sperm bu zarı delerek içeri girer ve döllenmeyi sağlar. Embriyonun rahime yerleşmesi için bu zardan soyulması gereklidir.