KISIRLIK NEDİR?

Herhangi bir korunma olmaksızın en az 1 yıl sağlıklı cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi infertilite yani kısırlık olarak adlandırılır.

Kısırlık (infertilite) tedavisinde atılması gereken ilk adım kısırlığın nedeni hakkında araştırma ve tahliller yapılmasıdır.Çünkü tedavi kısırlık nedenine göre değişiklik gösterecektir. Adet dönemi başına gebe kalma oranı genelde % 15-20 civarındadır. Bebek sahibi olmak isteyen her yüz çiftten 85 birinci yıl sonunda bu isteğine ulaşmaktadır. İnfertilite sorununda erkekten kaynaklı problemler % 40 oranında iken kadında bu oran %45’ dir. %15 oranında ise hem kadın, hem de erkekte bir sebep bulunamamasına rağmen infertilite söz konusudur. Bu durum açıklanamayan infertilite olarak adlandırılırlar.