HASTANEDE DOĞUM YAPMAK GEREKİNCE


Gebelik ilk kez öğrenildiğinde ve haftalar geçtikçe giderek daha heyecan yaratan bir soru veya kaygı da ortaya çıkacaktır. Doğum. Doğumun ne şartlarda gerçekleşeceği ile ilişkili özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda ortaya çıkan gerilim sona yaklaştıkça gebeliğin son döneminin getirdiği fiziksel değişikliklerin de etkisiyle kaygı ve endişe yaratacaktır. Tanıdık bir yüzün olmadığı, soğuk, kendine özgü ilaç ve solüsyonların kokusunun yaşandığı, aile bireylerinden ve eşten uzakta doğumhane koşullarında doğum yapmaktansa ev koşullarında bu heyecanı paylaşmak çok daha çekici olacaktır. Evde doğum yapmak özellikle tecrübeli bir kişinin desteği sağlandığında büyük oranda güvenlidir.İngiltere’de yapılan bir çalışma tüm doğumların % 94’ünün hastanelerde yapılmasına rağmen ev doğumlarından daha güvenilir olmadıklarını göstermiştir. Avustralya’da 3400 evde doğum incelendiğinde sezaryen, forseps ve epiziotomi ve dikiş gereksinimin daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ancak doğum eylemi başlangıcında ya da devamında hastaneye gitmeyi gerektiren sorunlar ve komplikasyonlar oluşabilir. Ciddi bir problem oluşması ve doğumu hastanede yapmanın gerekli olması moral bozucu olabilir. .

Anne ve bebeğin sağlığı sözkonusu olduğunda hastaneye gitmeyi gerektiren nedenler aşağıda sıralanmıştır.

1. Önceki gebeliklerde tıbbi sorunla karşılaşıldıysa.
Annenin daha önceki gebeliklerinde ciddi ve yaşamsal önem taşıyan bir sorunla karşılaşıldıysa ve bu sorunun oluşturduğu tehdit nedeniyle yaşanmış olan kaygı hala devam ediyorsa doğumun eğitimli sağlık personelinin varlığında, bebeğin güvencede olduğunu anlık olarak denetleyebilen elektronik kalp ritmi izleminin olası olduğu bir hastaneye başvurmakta yarar olacaktır.

2. Leğen kemiğinin yapısı ile bebeğin ölçüleri arasında uyumsuzluk varsa evde yapılacak doğumu gerçekleştiren kişi tarafından farkedildiğinde gebe hastaneye gitmesi yöünde yönlendirilmelidir.

3. Makat geliş bebeğin klasik baş gelişi yerine ters denilen şekilde makatıyla veya yan gelmesi gibi durumlarda doğumun normal gidişatını sürdürme şansı azalacaktır. Bu nedenle bebeğin geliş pozisyonundaki normal dışı durumlar doğumun daha özellikli şartlarda ve özel bilgi ve beceri kazanmış profesyonel kişlerce gerçekleştirilmesini gerektirir.

4. Anneyi veya bebeği risk altına sokan koşullar.
Yüksek kan basıncı ve bunun daha ileri bir şekli olarak ödemin eklenmesiyle ortaya çıkan preeclamsi öncelikle doğum eylemi sırasında bebeğin kanlanmasının bozulmasına yol açabilen ve bunun sonucunda kalp atışlarının düzensizleşmesine yol açmaktadır. Bu tablonun ortaya çıkmasından sonra müdahele edilmediğinde annenin beyni de ödemle karşılaşmakta ve havale veya kafa içi kanama gibi çok daha ciddi durumlar ortaya çıkmaktadır.
Kansızlık
Diabet
Amnion sıvısının azlığı veya fazlalığı
Aktif herpes,
Plasentanın yerleşim bozuklukları plasenta previa, plasental abrupsio,

5. Çoğul gebelikler

6. Erken doğumeylemi-prematürite

7. Postterm gebelik